• موضوعات
  خبرنامه
   براي اطلاع از آپدیت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

  مطالب تصادفی
  تبليغات
  درباره : دانلود فایل , مقاله , پایان نامه , تحقیقات دانشجویی ,
  بازدید : 46 ♥ تاریخ : شنبه 28 دي 1392 زمان : 21:14 ♥

  پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان 

  پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» رشته جامعه شناسیپایان نامه دوره کارشناسی رشته های علوم تربیتی -روان شناسی-علوم اجتماعی با موضوع رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان در دانشگاه .....دارای 140 صفحه متن اصلی وهمراه با پرسشنامه و فصل چهار کامل.

  چکیده: دغدغه تنزل روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد شاید بتوان به تعبیری گفت که تولد جامعه شناسی معلول نگرانی از روند روبه تنزل روابط اجتماعی در نتیجه صنعتی شدن و آغاز مدرنیت است افراد جامعه ای که قادر باشند در فضایی اعتمادی از شبکه های اجتماعی واطلاعاتی به طور گسترده برای تشخیص و استفاد از فرصت های تجاری، سیاسی ،تامین مالی ،تامین شغل و چیدمان بهتر تخصیص منابع سود جویند سرمایه اجتماعی بیشتری دارند سرمایه اجتماعی بیش تر همبستگی مثبت با سلامتی بیشتر ، طول عمر بیشتر ، زندگی بهتر ،اضطراب های کم تر سطح اعتماد بالاتر ،بازدهی و بهره وری بیشتری دارد ..

  .فهرست:

  • چکیده
  • فصل اول
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • هدف کلی
  • اهداف جزئی
  • متغیر های تحقیق
  • متغیر مستقل
  • متغیر وابسته
  • محدودیت های تحقیق
  • انواع سرمایه
  • سرمایه انسانی
  • سرمایه مالی
  • سرمایه فیزیکی
  • سرمایه اجتماعی
  • مقایسه مفهوم سرمایه با سرمایه اجتماعی
  • تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرهای تحقیق
  • سرمایه
  • اعتماد
  • روابط اجتماعي
  • مشاركت اجتماعي
  • حمایت اجتماعی
  • انواع حمایت اجتماعی
  • تعامل اجتماعي
  • انواع تعامل
  • موقعيت
  • موقعيت اجتماعي
  • شغل
  • اشتغال
  • موقعيت شغلي
  • فصل دومپیشینه تحقیق
  • مقدمه
  • شناسایی واژه اجتماعی و واژه سرمایه در سرمایه اجتماعی
  • مباحث نظری در ارتباط با موضوع
  • روابط رسمي
  • روابط غير رسمي
  • مباني تنظيم روابط اجتماعي
  • مشاركت
  • ويژگيهاي مشاركت
  • شبكه
  • شبكه هاي رسمي و غير رسمي
  • سير تاريخي تحولات سرمايه اجتماعي
  • تعاريف سرمايۀ اجتماعي
  • تعریف سرمایه اجتماعی از نظر فوکو یاما
  • كلمن نيز سرمايه اجتماعي را اينگونه تعريف مي كند
  • تعریف سرمايه اجتماعي از نظر ساروخاني
  • تعريف سرمايه اجتماعي از نظر پاتنام
  • تعريف پيربورديو از سرمايه اجتماعي
  • تعریف پورتز از سرمایه اجتماعی
  • تعریف وكلاك از سرمایه اجتماعی
  • تعریف بوبن و اونيكس از سرمایه اجتماعی
  • جمع بندی تعاریف سرمایه اجتماعی
  • ديدگاه هاي نظري در زمينه سرمايه اجتماعي
  • دیدگاه های نظری در زمینه سرمایه اجتماعی در سطح جمع
  • پير بورديو
  • فرانسيس فوكوياما
  • رابرت پاتنام
  • جميز كلمن
  • دیدگاه نظری در زمینه سرمایه اجتماعی در سطح فرد
  • نان لين
  • تئوريهاي سرمايۀ اجتماعي
  • تئوري پيوندهاي ضعيف
  • تئوري شكاف ساختاري
  • تئوري منابع اجتماعي
  • مقايسه رويكرد هاي نظري سرمايه اجتماعي
  • جمع بندي آراهاي نظریه پردازهای سرمايه اجتماعي
  • سرمايه اجتماعي چگونه بوجود مي آيد
  • عوامل نهادي
  • عوامل خودجوش
  • عوامل بيروني
  • عوامل طبيعي
  • كاركردهاي سرمايه اجتماعي
  • سرمايه اجتماعي ممكن است موفقيت تحصيلي را تسهيل نموده
  • سرمايه اجتماعي به طرق مختلف بر ميزان جرايم تاثير دارد
  • سرمايه اجتماعي به كارايی نهادهاي دولتي و حكومتي كمك مي نمايد
  • مزاياي و معايب استفاده از سرمايه اجتماعي
  • مزاياي سرمايه اجتماعي
  • معايب استفاده از سرمايه اجتماعي
  • ابعاد سرمايه اجتماعي
  • اعتماد
  • مشاركت سياسي
  • مشاركت و رهبري مدني
  • پيوندهاي اجتماعي غير رسمي
  • بخشش و روحيه داوطلبي
  • مشاركت مذهبي
  • عدالت در مشاركت مدني
  • تنوع معاشرتها و دوستي ها
  • جنبه منفعت عمومي سرمايه اجتماعي
  • منشاهاي نوع دوستانه و ابزارانگارانه سرمايه اجتماعي
  • منشا هاي نوع دو ستانه سرمايه اجتماعي
  • منشا ابزار انگارانه سرمايه اجتماعي
  • مولفه هاي سرمايه اجتماعي
  • بده بستان
  • اعتماد
  • مشارکت در شبکه ها
  • هنجارهای اجتماعی
  • بررسي سرمايه اجتماعي در ايران
  • پيشينه تحقيق
  • پيشينه داخلي
  • پيشينه خارجي
  • رهیافت نظری
  • جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق
  • فرضیات تحقیق
  • فرضیات اصلی
  • فرضیات جزئی
  • مدل تحلیلی تحقیق
  • فصل سوم روش شناسی
  • مقدمه
  • جامعه آماری
  • نمونه آماری
  • حجم نمونه
  • روش نمونه گیری
  • اعتبار و روایی تحقیق
  • اعتبار تحقیق
  • پایایی تحقیق
  • تعاریف مفاهیم
  • تعاریف مفهومی متغیرهای مستقل
  • سرمایه اجتماعی
  • سرمایه اجتماعی جمعی
  • مشارکت اجتماعی
  • اعتماد اجتماعی
  • سرمایه اجتماعی فردی
  • حمایت اجتماعی
  • سا ختار روابط اجتماعی
  • موقعیت شغلی
  • تعریف مفهومی متغیر وابسته
  • شاغل
  • موفقیت شغلی
  • محیط پژوهش
  • روش گرد آوری اطلاعات
  • ابزار گرددآوری اطلاعات
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها
  • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
  • توصیف داده ها
  • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی بر اساس جنسیت
  • توریع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی یر اساس سن
  • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی براساس رشته تحصیلی
  • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی بر اساس تحصیلات مادر
  • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی براساس تحصیلات پدر
  • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی براساس شغل والدین(مادر )
  • توزیع دانشجویان دوره کارشناسی بر اساس شغل والدین( پدر )
  • توزیع فراوانی دانشجویان دوره ی کارشناسی بر اساس وضعیت تاهل
  • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کار شناسی بر اساس محل سکونت
  • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی بر اساس نوع شغل
  • توزیع فراوانی دانشجویان کارشناسی بر اساس وقت کار
  • نمودار شمارهتوزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی بر اساس محل کار
  • توزیع فراوانی دانشجویان دوره کارشناسی براساس شیوه دستیابی به شغل
  • توزیع پراکندگی نمره های ساعت کار دانشجویان دوره کارشناسی
  • توزیع پراگندگی نمره های حمایت اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی
  • توزیع پراگندگی نمره های مشارکت اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی
  • توزیع پراکندگی نمره های اعتماد اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی
  • توزیع پراکندگی نمرات تعامل اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی
  • توزیع پراکندگی نمرات ساختار روابط اجتماعی دانشجویان دوره کار شناسی
  • توزیع پراکندگی نمرات سرمایه اجتماعی دانشجویان دوره کار شناسی
  • توزیع پراکندگی نمره های سرمایه فردی دانشجویان دوره کارشناسی
  • توزیع پراکندگی نمره های موفقیت شغلی دانشجویان دوره کارشناسی
  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • رابطه بین اعتماد اجتماعی دانشجویان و دستیابی به فرصت های شغلی
  • رابطه بین اعتماد اجتماعی دانشجویان و موفقیت شغلی
  • روابط بین مشارکت اجتماعی و دستیابی به فرصت های شغلی
  • رابطه بین مشارکت اجتماعی دانشجویان و موفقیت شغلی
  • روابط بین تعامل اجتماعی و دستیابی به فرصت های شغلی
  • بررسی رابطه تعامل اجتماعی دانشجویان و موفقیت شغلی
  • رابطه بین حمایت اجتماعی ودستیابی به فرصت های شغلی
  • بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی افراد و موفقیت شغلی
  • رابطه بین روابط اجتماعی و دستیابی به فرصتهای شغلی
  • رابطه بین ساختار روابط اجتماعی و موفقیت شغلی دانشجویان
  • فصل پنجمنتایج و بحث
  • بحث و نتیجه گیری
  • پیشنهادهای تحقیق
  • پیشنهادهای پژوهشی
  • منابع و مآخذ

  ... فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 140

  برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


     برچسب ها : دانلود , پایان نامه , موقعیت اجتماعی , شغل , پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان ,
  نویسنده : خانومینظر بدهید ()
  
  تبليغات
  همکاری در فروش فایل میهن همکار کسب درآمد
  اطلاعات
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 1
  • اعضای آنلاین : 0
  • تعداد اعضا : 1

  • عضو شوید
  • ارسال کلمه عبور
  • آمار مطالب
   کل مطالب : 1004
   کل نظرات : 22

  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 150 نفر
  • باردید دیروز : 1 نفر
  • بازدید هفته : 174 نفر
  • بازدید ماه : 194 نفر
  • بازدید سال : 5,066 نفر
  • بازدید کلی : 40,712 نفر
  • ورودی امروز گوگل : 0 نفر
  • ورودی گوگل دیروز : 0 نفر

  آرشیو
  تبلیغات متنی